Kaderbrief: behoedzaamheid, versterking van wijken en kenniseconomie

De financiële situatie van de gemeente is op dit moment goed; met een positief resultaat van ruim 27 miljoen euro over 2022 is verantwoordelijk wethouder Manon Fokke vooralsnog tevreden. Maar na de presentatie van de kaderbrief -  een doorkijkje naar de financiële situatie en de plannen voor komend jaar - plaatst ze naast haar positiviteit toch ook direct een kanttekening: ze maakt zich zorgen over de financiële situatie in de toekomst.

Grote steun vanuit Rijk
Volgens Fokke hebben de meevallers van dit jaar vooral te maken met de grote steun die alle gemeenten hebben ontvangen vanuit het Rijk. Met het geld dat overgehouden wordt kunnen een aantal dingen gedaan worden. Zo zal er steun worden gegeven aan het Centre Céramique, de Muziekgieterij en Lumière.

Veerkrachtige wijken
De gemeente heeft voor volgend jaar ook nieuwe ideeën gepresenteerd. Zo wil men aan de slag gaan met het project 'veerkrachtige wijken'. De invulling daarvan is ook voor de gemeente nog onduidelijk en zal vooral bestaan uit gesprekken met bewoners. Die moeten voeding geven aan nieuwe plannen. De start van het project gaat plaatsvinden in Pottenberg en Nazareth omdat volgens het stadsbestuur daar de meeste urgentie is.

Randwyck
Een ander belangrijk plan heeft betrekking op Randwyck en de kenniseconomie in de stad. Volgens wethouder Frans Bastiaens gaat Maastricht 'van de maakindustrie van Regout naar een kennisindustrie'. Kenniseconomie omvat technische innovaties die ervoor zorgen dat ons leven makkelijker wordt. Een voorbeeld daarvan is volgens de wethouder de onderneming Mosa Meat die al tien jaar bezig is met het kweken van vlees.

Onderdeel van de plannen is ook het upgraden van station Maastricht Randwyck, die de nieuwe naam Maastricht Campus moet gaan dragen. "Het gevoel van het station moet beter, je moet je er veilig voelen", zo licht de wethouder Frans Bastiaens toe.

Volgens de wethouder is het plan essentieel om relevant te blijven als stad. "De traditionele economie die we nu hebben, daar gaan we het in die toekomst niet mee redden", vertelt de wethouder. Hoe de plannen de komende tijd vorm gaan krijgen, dat wordt nu bekeken.