Inwoners geven 'veiligheid in de buurt' beter rapportcijfer

Maastrichtenaren beoordeelden de veiligheid in hun buurt vorig jaar met een rapportcijfer 7,3. Tien jaar geleden was dat nog een 6,5. Dat blijkt uit de Veiligheidsanalyse die burgemeester Penn dinsdagavond presenteerde.

De burgemeester sprak in haar toelichting van een juich verhaal. Het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt, stond in 2012 op 30,9 procent en vorig jaar was dat nog maar 18,7 procent. De burgemeester wijt de daling onder meer aan de Taskforce Veiligheidsbeleving en de Leefbare Wijken Aanpak, waarbij politie, woningcorporaties, Trajekt en gemeente per gebied samenwerken en nauw contact hebben met organisaties in de wijken. 

Ronald van den Hoven

Toch ziet Penn ook een groeiend gevoel van onbehagen bij de burgers. Het aantal demonstraties in de stad groeide van 34 in 2017 naar 81 vorig jaar. En daarbij zijn ook steeds meer beroepsdemonstranten aanwezig, mensen die zich ongeacht het thema aansluiten.