Hustinx Stichting ondersteunt Maastrichtse kunstenaars met ‘Materiaalgift’

De Hustinx Stichting geeft Maastrichtse hedendaagse kunstenaars die getroffen zijn door de vierde lockdown steun in de vorm van een ‘Materiaalgift’. Als vergoeding van materiaalkosten stelt de stichting 20 keer 500 euro beschikbaar.

Voorzitter Lene ter Haar: “Met de Hustinx’ Materiaalgift willen wij snel en doelgericht onze beeldende kunstenaars in de stad een hart onder de riem steken. Met een mooi bedrag om te blijven maken, maar ook met de boodschap dat zij juist in tijden van crisis een onmisbare bijdrage aan onze samenleving leveren omdat zij vorm geven aan dat waar nog geen woorden voor zijn.”

Men kan zich opgeven voor de Hustinx’ Materiaalgift  tot en met zondag 9 januari 2022. Via een email naar info@hustinxstichting.nl met korte motivatie over de besteding van de gift. Ook moet blijken dat het een professioneel kunstenaar in Maastricht betreft. De kunstvakopleiding of een eerdere toekenning een geldbedrag van een Nederlands cultuurfonds moet hierin bijvoorbeeld naar voren komen. Op deze manier toont de kunstenaar aan bij te dragen aan een doel, artistiek actief te zijn en zich te bewegen binnen de praktijk van beeldende kunst in Maastricht/Euregio/Nederland beweegt.

Alle aanvragen worden getoetst aan de formele voorwaarden. Onder alle inzendingen vindt vervolgens een loting plaats. Op zondag 16 januari worden de ontvangers van de Hustinx’ Materiaal gift bekend gemaakt via de website.