Hoe staat het met de overlast in het stadspark?

Dit jaar is de gemeente begonnen met een plan om overlast tegen te gaan in het stadspark. Veel buurtbewoners klaagden over verschillende soorten overlast. Toch heeft de gemeente zich geconcentreerd op slechts een aantal klachten, aangezien overlast subjectief is, zo stelt de gemeente.

Veel bewoners rondom het park lijken tevreden met de oplossing. Al geldt dat niet voor iedereen. Burgemeester Annemarie Penn-te Strake geeft aan dat de gemeente actief moet blijven handelen om de overlast tegen te blijven gaan.