Herziening afvalbeleid pas eind dit jaar

Een eventuele aanpassing van het afvalbeleid, waarbij ook inwoners over kunnen meepraten, komt later dan gepland.  De klankbordgroep die hiervoor vorig najaar was samengesteld, heeft afgelopen week laten weten dat zorgvuldigheid voor zal moeten gaan op snelheid. Eerst komt er een uitgebreid inwonersonderzoek.

Voor het inwonersonderzoek gaat men steekproefsgewijs mensen uitnodigen voor een online of telefonische enquête. Ook de betrokken partijen zoals woningcorporaties krijgen daarvoor een uitnodiging, net zoals ook de mensen die de gemeente actief hadden benaderd. Zoals bijvoorbeeld de initiatiefneemster van de petitie van oktober vorig jaar, waarin werd gepleit afval weer vaker op te halen. Na de enquêtes volgen vier wijkgesprekken - twee aan elke kant van de Maas -  en een collegebijeenkomst waarbij men de resultaten bespreekt. Het uiteindelijk besluit rondom het afvalbeleid vindt dan plaats aan het eind van dit jaar.