Eeuwige rust voor de Moeder van de Kommel - Elisabeth Strouven

De Moeder van de Kommel, zo werd Elisabeth Strouven door Maastrichtse tijdgenoten genoemd, is zaterdag onder grote belangstelling van zowel publiek als media naar haar laatste rustplaats gebracht. De stoffelijke resten van de vrome maar voor die tijd nog meer sociaal-maatschappelijk bewogen vrouw zijn op haar 360-jarige sterfdag - 23 oktober 2021 - bijgezet in de crypte in de Onze Lieve Vrouwebasiliek. 

RTV Maastricht deed zaterdag live verslag van de plechtigheid in de Romaanse kerk. De ziekenverzorgster geboren in 1600 is een van de grote namen uit de rijke geschiedenis van de stad. Niet voor niets draagt een van de grootste sociaal-maatschappelijke instellingen van het land, het Elisabeth Strouven Fonds haar naam. Het fonds heeft zijn burelen gevestigd pal tegenover de poort van het eerste ziekenhuis van de stad, Calvariënberg. De start van de eerste vormen van reguliere ziekenzorg in Maastricht is, zo wordt algemeen aanvaard, aan de inzet van Elisabeth Strouven te danken. 

Vanuit de Abtstraat vertrok zaterdagmiddag de stoet met daarin een platte kar voortgetrokken door twee paarden. Op de kar stonden twee zinken kisten. In een daarvan de overblijfselen van Strouven. De andere kist bevatte de overblijfselen van drie tijdgenoten die haar bijstonden in haar liefdadigheid. Voor de kar liep de Maestrichtsche DienstDoende Stadsschutterij.  Achter de kar bestuurders en medewerkers van het Elisabeth Strouven Fonds en andere betrokkenen. 

Op het Onze Lieve Vrouweplein werd de stoet opgewacht door vele honderden belangstellenden en De Greune oet Wolder. De muzikanten van de Maastrichtse harmonie begroetten de stoet met de immer indrukwekkende mars Jeruzalem. 

Daarna vonden een rij plechtigheden plaats. Zo werd gesproken door de aan de basiliek verbonden historicus Régis de la Haye en pastoor Jan de Vries. Elisabeth Strouven Fonds bestuurder Guido van den Broek deed uitgebreid uit de doeken hoe de 17-e eeuwse vrouw nog dagelijks het fonds inspireert. Tussen de lezingen door werd klassieke muziek gezongen en gespeeld. Danseres Jennifer Romen en haar dansgezelschap Oxygen brachten een ingetogen dans. 

Het ultieme moment, het bijzetten van de stoffelijke resten van Elisabeth Strouven en haar tijdgenoten Elisabeth Dries, Maarten Gillis en pater Farzijn, allen overleden in 1633, vond plaats in de crypte van de basiliek. 

Na 360 jaar omzwervingen - in vijf etappes - heeft de Moeder van de Kommel hopelijk haar laatste rustplaats gevonden.