GroenLinks uit zorgen over landbouwgif in Maas

De fractie van GroenLinks in de Maastrichtse gemeenteraad wil weten of er een signaleringssysteem kan komen om de kwaliteit van het Maaswater continu te controleren. Dit naar aanleiding van het bericht in de media dat vanuit België maandenlang gevaarlijk landbouwgif in de rivier is geloosd.

Hiermee wordt niet alleen de flora en fauna bedreigd, maar ook de volksgezondheid.

In Limburg wordt immers ook drinkwater uit de Maas gehaald en afgelopen weekend werd er, nota bene tijdens een actie tegen kanker, in gezwommen.

De GroenLinks-fractie vraagt het Maastrichtse gemeentebestuur in hoeverre hierover overleg is met de Belgische overheid, maar ook met waterschap, provincie en organisaties als IVN en MaasCleanUp.