Materiaal middenpad Groene Loper in 2028 herzien door "te veel ruien"

Het Gravilyn, het gele materiaal op het middenpad van de Groene Loper, blijkt toch veel meer te ruien dan voorzien. De gemeente wil daarom voorlopig doorgaan met het vierjaarlijkse vegen en tweejaarlijkse onderhoud, maar wil in 2028 er opnieuw naar kijken.

GraviLyn is een halfverharding, speciaal voor wandel- en fietspaden, die bestaat uit uitsluitend natuurlijke materialen. Niet te vergelijken met asfalt. Er zijn door de jaren heen scheuren en kuiltjes ontstaan. Vier keer per jaar wordt er geveegd om onveilige situaties te voorkomen.

In 2018 is er bewust gekozen voor dit materiaal vanwege het Mediteraanse uiterijk. Hoewel het normaal is dat bij half-harde ondergronden materiaal loslaat, bleek na enkele maanden al dat er meer gruis loskwam dan vooraf voorzien. Ook veranderde de kleur en ontstonden er scheuren, veelal veroorzaakt door onjuist gebruik van verkeer zoals scooters, snorfietsen en zelfs auto's. 

Twee keer per jaar wordt het pad gecontroleerd op scheurtjes voor onderhoud en zo nodig reparaties uitgevoerd. Dan moet het nieuwe aangebrachte Gravilyn zo'n drie weken uitharden waarvoor de weg ook afgezet wordt. Daarnaast veegt de gemeente het gruis vier keer per jaar. 

"In 2028 wordt opnieuw gekeken naar de toekomst van de GraviLyn op de Groene Loper. Tot die tijd zullen er kleine reparaties blijven plaatsvinden", aldus de gemeente. In 2028 loopt het onderhoudscontract af met Versluys BV afgesloten die het pad aanlegden destijds.