Goede opbrengst wapeninzameling week van de veiligheid

Onder de noemer ‘Drop je knife’ werden er 32  steekwapens, twee doosjes munitie, twee luchtdrukgeweren, één werpster en één speelgoedpistool ingeleverd bij de politie.

 Van 11 tot en met 17 oktober was het namelijk de week van de veiligheid en die stond dit jaar onder andere in het teken van het inleveren van wapens op het bureau.. 

De politie lijkt tevreden met de opbrengst en stelt dat men zo samen de leefomgeving weer veiliger maakt. Dit jaar stond de week van de veiligheid in het bijzonder stil bij de cybercriminaliteit en de ondermijnende criminaliteit.  

Ondermijnende criminaliteit is een vorm van georganiseerde misdaad die vaak niet zichtbaar is voor de buitenwereld, of zoals men vaak verwijst naar de ‘boven-’ en ‘onderwereld’. Criminelen maken voor hun illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en dienstverleners. Zo raken onder- en bovenwereld met elkaar vermengd. Dat zorgt voor onveilige situaties.