Gemeenteraad wil versneld onderzoek naar gratis schoolontbijt

De gemeenteraad heeft het college opgedragen eerder onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het creëren van een gratis schoolontbijt. Het onderzoek stond al gepland voor de tweede helft van 2022, dit wordt nu dus vervroegd.

Ook wordt in het voorstel opgeroepen samen te werken met het bedrijfsleven om te helpen met dit plan. Ook de kinderraad en kinderburgemeester moeten hierbij betrokken worden.

Liberale Partij Maastricht gaf bij monde van Kitty Nuyts aan fel tegen dit voorstel te zijn: "Het past niet bij deze tijd om 25.000 euro uit te geven aan een onderzoeksbureautje".