Gemeenteraad buitenspel bij besluit Duitse Poort open te houden

D66, Volt en de Senioren Partij willen van het stadsbestuur weten waarom het besluit - om de verkeerssituatie rondom Duitse Poort te laten zoals ‘ie is - niet is voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit omdat volgens de partijen de beslissing grote impact heeft op de mobiliteit en verkeersstromen in Maastricht. Zo is te lezen in een brief aan het college.

Het voornemen om de spoorwegovergang te sluiten voor gemotoriseerd verkeer werd vorige week van tafel geveegd door de gemeente, naar eigen zeggen omdat er te weinig draagkracht voor zou zijn in de buurt.

Onveilig
Al jaren zorgt dit punt voor onveilige situaties; de overgang ligt op een kruispunt waar vanuit verschillende hoeken verkeer komt. Deze situatie blijft nu dus bestaan.

Autoluwer Wyck
De partijen willen ook weten wat dit betekent voor het autoluwer maken van Wyck, dat één van de gewenste bijkomstigheden was wanneer Duitse Poort werd afgesloten.

Foto: RTV Maastricht/Igor Heemels