Gemeentebestuur wil dat MAA 'omgevingsbewust' wordt

Het Maastrichtse stadsbestuur hoopt dat Maastricht Aachen Airport zich in de toekomst duurzaam en innovatief doorontwikkelt maar daarbij omgevingsbewust is.

Deze visie deelt het college met de leden van Provinciale Staten, die op 3 juni beslissen over de toekomst van de luchthaven. Sluiting ervan is één van de opties die voorligt. Het stadsbestuur schrijft dat er een balans moet worden gezocht tussen de belangen van omwonenden en de bijdrage aan de economie die MAA levert.

Bovendien vragen burgemeester en wethouders zich af of de eventuele Einstein-telescoop of de diverse internationale congressen van MECC wel optimaal renderen wanneer er geen luchthaven in de directe nabijheid is.

Ronald van den Hoven