Gemeente wint en verliest bij jeugdzorgaanbesteding

De rechter heeft uitspraak gedaan in twee kort gedingen die zijn aangespannen door jeugdzorginstellingen. Het eerste kort geding, over jeugdhulp bij wonen, waarbij jongeren niet meer thuis maar in een instelling wonen, heeft de gemeente op alle vlakken gewonnen.

Het andere kort geding, dat ging over jeugdzorg bij een instelling, heeft de gemeente verloren. Volgens de rechter heeft de gemeente gehandeld op basis van een wet die op 1 juli 2022 in zou gaan, echter was deze wet, toen de aanbesteding openbaar werd op 12 mei, nog niet actief. Dit heeft als gevolg dat de rechter van mening is dat de aanbesteding pas gepubliceerd had moeten worden op of na 1 juli 2022, als de nieuwe wet in werking was getreden.

Het college beraadt zich nu op vervolgstappen naar aanleiding van dit vonnis.

De gemeente wil het aantal organisaties dat zich bezighoudt met jeugdzorg terugdringen van 200 naar 12 grote aanbieders. Dit zorgt ervoor dat kleinere organisaties in de toekomst niet meer jeugdzorg kunnen bieden in Zuid-Limburg en heeft geleid tot deze rechtzaken. 


Meer nieuws