Gemeente wil parkeren voor gehandicapten makkelijker maken

De gemeente heeft eerder deze week, op wereldgehandicaptendag, een intentieverklaring getekend om parkeren voor mensen met een handicap makkelijker te maken.

Dit omdat elke gemeente afzonderlijk van elkaar bepaalt of en hoe gebruikers van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) gratis kunnen parkeren. Dat maakt het voor mensen met een handicap vaak lastig te achterhalen welke regels voor hen gelden als ze een andere stad bezoeken.

De gemeente gaat zich op dit onderwerp focussen, samen met het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) en een groot aantal andere gemeenten. De bedoeling is dat gebruikers van een GPK straks bijvoorbeeld via een app zoeken welke parkeerregels waar gelden. En daarnaast ook overzichtelijk krijgen waar beschikbare parkeerplekken zijn.


Meer nieuws