Gemeente wil meer grond

De gemeente Maastricht zet de komende jaren in op een flexibeler grond- en vastgoedbeleid. Dat betekent onder andere dat het stadsbestuur weer actief gaat kijken waar grond kan worden aangekocht.

Toestemming van de gemeenteraad is daarbij dan niet altijd nodig. Dringende sociaal-maatschappelijke initiatieven kunnen daardoor bijvoorbeeld sneller gerealiseerd worden. Voor het aankopen van nieuwe grond wordt 20 miljoen euro uitgetrokken. Ook reserveert men 5 miljoen voor stukken grond die nog geen definitieve bestemming hebben maar die op langere termijn van belang kunnen zijn om de stad te verbeteren. Op die manier kan men ervoor zorgen dat een wijk als Randwyck bijvoorbeeld - meer ruimte krijgt voor andere panden dan alleen kantoren en leefbaarder wordt.