Gemeente verwacht geen grote discokarren

Nu de gemeente strenger beleid heeft opgesteld ten aanzien van de veiligheid en overlast rondom de carnavalskarren, zijn er 15 meldingen binnengekomen van groepen die met een kar in de binnenstad carnaval willen gaan vieren. 

Hiervan vallen er 6 onder de meldingsplicht omdat zij tot de categorie middelgroot behoren. Deze karren mogen geen hekken of losse aggregaten meenemen en maximaal 85 tot 97 decibel aan geluid produceren, gemeten op 3 meter van de geluidsbron. Ook hebben ze een begin- en eindtijd gekregen voor het afspelen van muziek.

Spreiding
De eigenaren van deze karren mochten zelf aangeven op welke locaties ze tijdens de carnavalsdagen gaan staan. En met een verdeling over onder meer Vrijthof, Markt en bij de Entre Deux is er volgens de gemeente ook aan de gewenste spreiding voldaan.

Geen discokarren aangemeld
Er heeft zich overigens niemand gemeld die met een grote kar naar de binnenstad wil komen. Voor deze karren, die in het verleden waren voorzien van een losstaand aggregaat, hekken en een enorme bak herrie, was dit jaar een evenementenvergunning verplicht. Mocht de gemeente tòch een dergelijke kar in het centrum aantreffen, dan wordt er gehandhaafd en worden de eigenaren gesommeerd met hun kar te vertrekken.