Gemeente stopt samenwerking met Dierenambulance

Na 25 jaar de partner te zijn geweest voor de gemeente Maastricht heeft deze besloten alle werkzaamheden ten aanzien van het dierenwelzijn te gunnen aan de Dierenbescherming te Born’, dat laat de Dierenambulance Limburg Zuid aan RTV Maastricht weten.
Het besluit wordt bevestigd door wethouder Hubert Mackus, die in een raadsinformatiebrief de gemeenteraad informeert over de aanbesteding.

‘Op 11 oktober 2021 is uw raad geïnformeerd dat de eerder gemaakte afspraken met de Dierenambulance Limburg Zuid (DALZ) geactualiseerd diende te worden. Deze afspraken zijn eind 2021 geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een nieuwe offerteaanvraag en opdracht voor het jaar 2022. Vandaar dat in 2022 is gestart met de aanbestedingsprocedure. Het betreft een aanbesteding voor een periode van 4 jaar. De gemeente Maastricht heeft inschrijvingen ontvangen van de Dierenambulance Limburg Zuid en de Stichting Dierenbescherming Limburg. Beide inschrijvingen zijn beoordeeld en de opdracht is gegund aan de Stichting Dierenbescherming Limburg. Dit betekent ook dat alle taken van de DALZ per 1 januari 2023 overgaan naar de Dierenbescherming Limburg. Voor de inwoners van Maastricht verandert alleen het telefoonnummer dat gebeld moet worden’, zo schrijft de wethouder.

Volgens de Dierenambulance heeft de gemeente Maastricht hiermee ‘besloten de responstijd in noodgevallen naar 45 minuten te verlengen, waardoor bij spoed gewonde en hulpbehoevende dieren extra in de problemen komen. In alle overige gevallen geldt een responstijd van 2 uur. Dit betekent dat wij per 1 januari 2023 geen diensten meer mogen/kunnen verlenen voor de gemeente Maastricht. Bij hoge nood of indien een dier een
gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving mag U echter ook contact opnemen met de Dierenpolitie. U problemen ondervindt inzake het functioneren van hulp aan dieren in
nood willen wij U erop wijzen dat dit een gevolg is van de keuze die de gemeente Maastricht heeft gemaakt en wij verzoeken U dan ook klachten alleen te richten aan de gemeente. U kunt bij ons wel nog altijd terecht voor al uw particuliere zaken zoals rit naar dierenarts, ophalen en verzorgen van uw overleden huisdier naar bijvoorbeeld crematorium, een rit naar gespecialiseerde klinieken in België, opvang en pension van uw huisdieren. Tevens blijven wij de partner voor onze huidige partners zoals dierenartsen en kinderboerderijen binnen de gemeente Maastricht’, aldus het bericht van de Dierenambulance.