Gemeente noteert positief resultaat over 2021: bijna 27 miljoen

De gemeente heeft over 2021 een positief resultaat van 26,8 miljoen euro genoteerd op de begroting. Dat is aanzienlijk hoger dan in eerste instantie gedacht.

Men ging namelijk uit van een overschot van 5,8 miljoen euro. De overige 21 miljoen is te verklaren omdat de verwachte groei in kosten van het sociaal domein niet uit zijn gekomen. 

Volgens wethouder John Aarts is er nog geen reden tot juichen ondanks deze ontwikkeling. Volgens hem blijft het ook voor de komende jaren een opgave om te komen tot een betere beheersing van financiën in het sociale domein.

Het stadsbestuur stelt nu aan de gemeenteraad voor om het grootste deel van het resultaat, 23,7 miljoen euro, bij de algemene reserve te stoppen. 

Ronald van den Hoven