Gemeente neemt maatregelen om problemen Xonar in de toekomst te voorkomen

Aanstaande dinsdag gaat de gemeenteraad beslissen: gaat Maastricht meebetalen om jeugdzorgorganisatie Xonar te redden?

Met de beslissing van de raad in het vooruitzicht, deelt verantwoordelijk wethouder Hubert Mackus (CDA) de lessen om problemen zoals we die nu bij Xonar zien, in de toekomst te voorkomen.

Minder zorgaanbieders
Een van de lessen is dat Maastricht minder zorgaanbieders moet hebben. Die les is al langer bekend: in 2021 is het stadsbestuur een nieuwe koers ingeslagen om het aantal aanbieders te verminderen.

'Early warning'
Ook heeft de gemeente nu een Early warningsysteem ingebouwd. Dit houdt in dat zorgaanbieders vanaf het begin jaarlijks financieel inzicht moeten geven. 

"Als bij de jaarlijkse hertoetsing na gunning blijkt dat een zorgaanbieder niet meer voldoet aan de criteria worden acties in gang gezet om de betreffende aanbieder weer binnen de juiste financiële kaders te krijgen", zo schrijft de wethouder.

Inkoopbeleid
Ook geeft de wethouder aan het inkoopbeleid opnieuw bekijken en mogelijk aan te scherpen.

Aanstaande dinsdag beslist de gemeenteraad over de anderhalf miljoen euro die de gemeente Maastricht moet overmaken om de noodlijdende zorginstelling te redden. 

Ronald van den Hoven