Gemeente mengt zich in aanpak lange wachtlijst huishoudelijke hulp

Er komt een centrale gemeentelijke wachtlijst als het gaat om het aanbieden van huishoudelijke hulp. Dit omdat het alsmaar langer duurt voordat cliënten de ondersteuning in het huishouden krijgen via de verschillende aanbieders.

Sommige mensen wachten wel twintig weken voordat ze eindelijk hulp krijgen, dit terwijl normaliter na twee weken gestart moet worden. De centrale wachtlijst wordt in de eerste plaats bepaald op basis van urgentie en in de tweede plaats op basis van de datum dat de indicatie is afgegeven.

Om een verdere toename van de wachtlijst te beperken, wordt de huishoudelijke hulp voorlopig alleen gereserveerd voor de meest kwetsbare burgers. Overige cliënten worden door de gemeente geadviseerd in hun eigen omgeving hulp te zoeken.