Gemeente Lanaken en bedrijven werken aan beperking bromgeluiden

In de omgeving van Lanaken en ook aan deze kant van de grens in Maastricht, zijn er al enkele jaren meldingen over hinderlijk geluid. Op verzoek van het gemeentebestuur van Lanaken werd in november 2019 een geluidsonderzoek uitgevoerd om de bron van het hinderlijk geluid te achterhalen. Dit onderzoek werd eind 2020 afgerond.

Uit het onderzoek bleek dat het geluid niet toegewezen kon worden aan één specifieke bron, maar dat er bij drie bedrijven, Sappi, Celanese en Silmaco een aantal bronnen aanwezig zijn die het bromgeluid zouden kunnen veroorzaken. Bij een aantal bronnen kon er een één-op-één relatie gelegd worden, maar voor een aantal bronnen was dit verband niet zo éénduidig vast te leggen. Naar aanleiding van bevindingen uit dit onderzoek hebben de drie bedrijven aangegeven zich in te zetten om de geluidshinder te beperken.

Celanese saneerde ondertussen voor 185.603 euro aan geluidsbronnen en bracht onder meer dempers aan.  Bij Silmaco, dat volgens de geluidsstudie voldoet aan de geldende geluidsvoorwaarden in open lucht, werden preventief twee ventilatoren voorzien van een geluidsomkasting. Sappi liet bijkomende studies uitvoeren om de meest geschikte maatregelen te combineren met de specifieke geluidsbronnen. Eind december dit jaar starten zij met het plaatsen van geluidsdempers op het dak van hun productiehal. De investeringen voor de saneringen zijn geraamd op  500.000 euro. Om sneller en gerichter de mogelijke oorzaken van geluidshinder te achterhalen, heeft Sappi ook een meldpunt opgericht.  

De ontwikkelingen en de genomen maatregelen worden door het gemeentebestuur van Lanaken geëvalueerd en halfjaarlijks bijgestuurd indien nodig.

Schepen (wethouder) Christel Gorissen:  “Met bovenstaande maatregelen hopen het gemeentebestuur en de bedrijven dat de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt. De inspanningen van de bedrijven zijn cruciaal en worden zeer gewaardeerd. We zijn er ons wel van bewust dat ondanks alle inspanningen die geleverd worden, het bromgeluid nooit volledig zal verdwijnen.”