Gemeente komt in april met energietoeslag voor lagere inkomens

De gemeente Maastricht gaat de door het kabinet aangekondigde energietoeslag  uitbetalen. Aanleiding voor deze extra tegemoetkoming is de stijging van de energieprijzen sinds een aantal maanden waardoor meer mensen een hogere energierekening hebben ten opzichte van hun inkomen. Verwachting is dat dit al in april gebeurt en dat is eerder dan het Rijk de gemeente uitbetaalt.

Situatie in Oekraïne zorgt voor versnelling

Zo’n 550.000 Nederlandse huishoudens leven in zogenoemde energiearmoede. Dat betekent dat deze groep een relatief groot deel van zijn inkomen kwijt aan energiekosten waardoor energiebesparende maatregelen in huis niet of moeilijk te betalen zijn. Omdat de crisis in Oekraïne  deze ontwikkeling in een stroomversnelling brengt, heeft het kabinet de afgelopen maanden een aanvullend pakket aan maatregelen gepresenteerd. Dit pakket bestaat uit een (eenmalige) inkomensondersteuning en energie maatregelen om op korte en lange termijn de energierekening ook daadwerkelijk te verlagen.

Eenmalige tegemoetkoming voor 3000 uitkeringsgerechtigden

Deze energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten voor 2022. De overheid heeft het bedrag van de eenmalige energietoeslag verhoogd van € 200,- naar maximaal € 800,- per huishouden. Gezien de hoge nood maakt de gemeente Maastricht in april € 400,- over aan circa 3000 uitkeringsgerechtigden met woonlasten middels voorfinanciering.

In afwachting van het Rijks geld

De gemeente heeft nog geen financiële middelen ontvangen van het Rijk voor de eenmalige energietoeslag. De verwachting is dat dit in mei zal gebeuren, aldus de gemeente. Voor de niet-bijstandsgerechtigden wacht het stadsbestuur nog eerst de wetswijziging en formele berichtgeving van het Rijk af. Pas nadat deze besluiten zijn genomen, vermoedelijk eind mei, wordt bekend hoe de gemeente zal worden gecompenseerd en welke eisen er worden gesteld. Vervolgens kunnen dan ook de andere groepen bediend worden en kan de eerste groep (de bijstandsgerechtigden met woonlasten) het resterende bedrag ontvangen.