Gemeente hekelt trage afhandeling tramdossier

Het stadsbestuur wacht nog altijd op de financiële afwikkeling van het tramdossier, nadat aan Vlaamse zijde eerder dit jaar werd besloten toch geen tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht te realiseren.

De gemeente wacht in ieder geval nog op 3 miljoen euro, een bedrag dat Maastricht eerder als schadevergoeding betaalde, toen bleek dat de eindhalte van de tram niet bij het station kwam te liggen, maar bij Mosae Forum. Nu de Belgische regering de stekker uit het project heeft getrokken, verwacht Maastricht dat bedrag terug. De gemeente heeft hier al aandacht voor gevraagd, maar ontving nog geen reactie vanuit België op dit verzoek.

Ook wacht de gemeente naar eigen zeggen nog op de resultaten van een boekenonderzoek, waaruit moet blijken hoeveel kosten Maastricht nu precies heeft gemaakt door de jaren heen. Het bureau dat dit verricht, Liedekerke (uit Brussel) doet dit in opdracht van de Belgische regering. In de zomer al heeft de gemeente al haar medewerking verleend aan het onderzoek, sindsdien heeft zij niets meer gehoord van Liedekerke.

Wethouder John Aarts zegt een bestuurlijk signaal af te geven aan verantwoordelijk Belgisch minister Peeters in de hoop alsnog snel tot afwikkeling te komen.