Gemeente gaat afvalbeleid niet wijzigen

Het besluit van de gemeente om tweewekelijks de restafvalzak op te halen, gaat men niet wijzigen. Dat werd gisteren duidelijk tijdens de raadsvergadering.

De Partij Veilig Maastricht hoopte tevens op de komst van containers op milieuperrons, waarin afvalzakken gedeponeerd kunnen worden. Dit voorstel werd niet aangenomen. Met slechts één stem verschil, stemde een kleine meerderheid tegen.

Sinds de gemeente het ophalen van restafval naar tweewekelijks afschaalde, zorgde dit in menig wijk voor overlast in de vorm van grote bergen afvalzakken. Wethouder Aarts, die de afschaling invoerde om mensen meer afval te laten scheiden, benadrukte dat het logistiek niet op te brengen is om het beleid te herzien en twee keer op te halen.  Wel wil de wethouder de situatie in de gaten houden en met een oplossing komen voor de huidige overlast. Als op lange termijn blijkt dat de wijziging nog steeds niet is ingedaald bij de inwoners zal de gemeente het huidige beleid weer tegen het licht houden.

De gemeente wil in de wijken waar het afval zich opstapelt voor extra communicatie zorgen over de ophaalmomenten en stadsbreed wordt de mogelijkheid tot het ophalen aan huis van plastic afval overwogen.


Meer nieuws