Gemeente: ENCI moet zich aan afspraken houden

De ENCI moet de eventuele koper van zijn gronden en gebouwen verplichten om zich te houden aan de afspraken die gemaakt zijn in het Plan van Transformatie. Eerder had de cementfabriek te kennen gegeven af te willen van dit zogenaamde kettingbeding. Maar daar gaat de gemeente niet mee akkoord, zo heeft het stadsbestuur de ENCI laten weten. 

In het Plan van Transformatie - in 2010 opgesteld voor de herbestemming van het gebied - werd vastgelegd dat de ENCI het gebied of delen daarvan niet aan derden mocht verkopen zonder schriftelijke toestemming van de andere partijen waaronder de gemeente, Natuurmonumenten en Sint Pietersberg Adembenemend. Een eventuele koper zou zich ook moeten houden aan bepaalde verplichtingen zoals de sloop van de oven en de aanleg van een toegangsweg. Van die afspraken wil de ENCI nu af, zo meldde de cementfabriek onlangs. Het ENCI bestuur vindt dat het aan genoeg verplichtingen heeft voldaan.

Maar daar wil de gemeente niets van weten. Ze wijst erop dat de afspraken contractueel zijn vastgelegd. Het stadsbestuur erkent dat er nog onduidelijkheden zijn rondom de sloop van de oven. Op dit moment loopt er een cultuurhistorisch onderzoek om te zien of die nu wel of niet moet plaatsvinden, en dit werkt een snel verkoopproces niet in de hand. Maar een uitsluitsel over de zaak is aanstaande, zo meldt men. Naar verwachting komt er in januari een uiteindelijk advies. Op basis daarvan bepalen de betrokken partijen of er afwijkingen van de verplichtingen aan de orde zijn.


Meer nieuws