Gemeente en UM werken samen met Hospi Housing

Het was al aangekondigd; er zou een korte termijn oplossing komen voor het tekort aan huisvesting voor studenten in de vorm van hospitaverhuur. Bij deze vorm van verhuur wordt een deel van de woonruimte als onzelfstandige woonruimte door de hoofdbewoner verhuurd aan een student.

Dat moet de komende twee jaar, naast grootschalige projecten zoals de bouw van studentenwoningen in Randwyck, verlichting op de woningdruk gaan bieden. Daarom gaan de gemeente en universiteit nu samenwerken met Hospi Housing.