Gemeente bekijkt voor- en nadelen van flitsbezorging

Het stadsbestuur heeft de gemeenteraad aangespoord om beleid voor te bereiden ten aanzien van flitsbezorging. In de vorm van een zogeheten 'voorbereidingsbesluit' om eventuele voor- en nadelen in kaart te brengen en voorwaarden aan het snelle bezorgen en opslaan van producten te stellen in een bestemmingsplan.

Flistsbezorgdiensten

Flitsbezorgdiensten zijn alle snelle bezorgdiensten van levensmiddelen of kant en klare maaltijden die veelal online of via een app beschikbaar zijn. Dus niet de fysieke winkels waar men boodschappen kan doen en de producten fysiek ophaalt bijvoorbeeld. In Nederland bouwen vier flitsbezorgers – Gorillas, Flink, Getir, Zapp – hard aan uitbreiding van hun markt. Maandelijks worden nieuwe steden toegevoegd aan het bezorggebied, zo ook Maastricht. Een landelijke trend omdat consumenten steeds meer behoefte hebben aan zulke snelle bezorgservices. 

Voorbereidingsbesluit

Met een voorbereidingsbesluit kan een gemeente verklaren, dat voor een bepaald gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid. Als een gemeente een ontwikkeling ongewenst vindt, kan ze hiermee ruimtelijke ontwikkelingen in (een deel van) de gemeente aanhouden. Dit kan voor een periode. In het geval van flitsbezorgdiensten is dat een jaar.

Nog geen definitief oordeel 

Flitsbezorgdiensten die werken vanuit een darkstore/dark kitchen passen volgens de gemeente niet binnen de bestemming detailhandel in de diverse bestemmingsplannen. Er is momenteel echter nog geen definitief oordeel over dit onderwerp. Om het zekere voor het onzekere te nemen wil de gemeente met een voorbereidingsbesluit genoeg tijd inbouwen om alles in kaart te brengen. Om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan en voorbereidingen te treffen voor het opstellen van een bestemmingsplan waarin ook beleid wordt opgesteld met voorwaarden die gaan gelden voor flitsbezorgdiensten. Daarin wordt ook aangegeven binnen welke gebieden deze functies al dan niet gewenst zijn. Hierbij blijft de gemeente in overleg met de initiatiefnemers.

Duurzame opties bekeken

Bij de gemeenten is een aantal initiatieven bekend waarbij gezocht wordt naar ruimte voor de vestiging van flitsbezorgdiensten of zogeheten darkstores. De gemeente Maastricht begrijpt de behoefte maar ziet ook de eventuele keerzijde van de ontwikkeling. “We zien echter ook dat flitsbezorging kan leiden tot overlast – vandaar dit voorbereidingsbesluit, dat past binnen de ingezette lijn”, aldus wethouder Krabbendam van Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit. Daarentegen ziet de wethouder wel een aantal mogelijkheden voor verduurzaming: "Flitsbezorging heeft ook een positief aspect, in die zin dat het autobewegingen vervangt door verplaatsing op de fiets. Dat sluit prima aan bij onze boodschap binnen de campagne #posifiets”, zo stelt Krabbendam.