Geldzinzameling voor lichtjesavond Wittevrouwenveld

De Partij Veilig Maastricht is een actie gestart om geld in te zamelen voor de jaarlijkse lichtjesavond in Wittevrouwenveld. De partij hoopt genoeg geld bij elkaar te krijgen voor het kopen van 400 fakkels. Die zorgen tijdens de viering van Allerzielen (2 november) voor een warme gloed bij alle graven op de begraafplaats in Maastricht-oost.

Fractievoorzitter Tiny Meese: “DELA is helaas gestopt met de sponsoring, omdat men het idee van de lichtjesavond landelijk op een andere datum wil organiseren. Maar hier willen de inwoners en pastoor Mattie Jeukens de avond toch door laten gaan.”
Volgens Tiny Meese is het juist in deze tijden van grote onzekerheden op het gebied van inkomen, gezondheid en veiligheid belangrijk dat mensen een moment hebben waarop ze op een eerbiedige manier hun geliefden kunnen gedenken en steun zoeken bij elkaar.

Pastoor Mattie Jeukens zegt blij te zijn met het initiatief: “Mensen hebben veel steun aan de lichtjesavond. Het biedt de kans om op intieme wijze stil te staan bij de mensen die ons ontvallen zijn. Het helpt absoluut bij het verwerkingsproces en zorgt ervoor dat mensen juist dat steuntje in de rug krijgen om verder te gaan. We mogen de helende werking niet onderschatten.”

In totaal is er een bedrag van 2780 euro nodig. Dat lijkt wellicht veel voor wat fakkels. Tiny Meese: “Het gaat om 400 fakkels en ze moeten ook lang genoeg branden om iedereen de tijd te gunnen om op eigen tempo een bezoekje te brengen. Ze mogen niet halverwege uitgaan.”