Geen verder uitstel van Maastrichtse burgerbegroting

De rondes 2 en 3 van de burgerbegroting worden verplaatst naar april volgend jaar. Mochten deze sessies ook dan niet fysiek kunnen plaatsvinden dan is er van uitstel geen sprake meer, maar vervolgt men het project digitaal, zo heeft het stadsbestuur laten weten.

De Maastrichtse burgerbegroting heeft ervaring met digitaal samenkomen: in september was er al een digitale welkomstsessie. Die was bedoeld om inwoners alvast te laten oefenen met de begroting. Het online ontmoeten en debatteren leerde echter al gauw dat dynamiek en een open gesprek erdoor ten koste gaan. Ronde 1 (waarbij thema’s werden gekozen) vond wél fysiek plaats, het had - zo laat het stadsbestuur weten - een absolute meerwaarde. In de hoop dat fysiek samenkomen wat verder in de tijd weer kan, verplaatst men de komende rondes daarom dan ook naar april. Het gaat hier dan wel om de laatste keer uitstel. Om dat opnieuw verplaatsen effect heeft op de betrokkenheid en de al opgebouwde energie wil men de deelnemers hoe dan zekerheid geven. Mocht het ook in april niet mogelijk blijken om de events te organiseren, dan wordt er verder niet uitgesteld, en zal men de burgerbegroting wél (deels of geheel) digitaal voortzetten.

Ronald van den Hoven

Bij Ronde 2 van de burgerbegroting zal het budget worden verdeeld over de thema’s, tijdens ronde 3 worden de projecten ingediend. De finale van de burgerbegroting, de stemronde - ronde 4 - vindt plaats in oktober 2022. Daarna kunnen de gekozen projecten worden gerealiseerd.