Geen sociaal-maatschappelijke initiatieven in Kunstfront

Het plan van het Elisabeth Strouven Fonds om sociaal-maatschappelijke initiatieven te huisvesten in het pand dat bekend staat als Kunstfront, gaat niet door. Het vermogensfonds wilde organisaties als de Fietsbank en Voedselbank onderbrengen in het pand aan de Cabergerweg.

Haalbaarheidsstudie
Een onderzoek naar de haalbaarheid leverde niet de gewenste resultaten op. Waarom het Elisabeth Strouven Fonds precies afhaakt, heeft te maken met de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd. Daarin zouden te veel dingen staan die het lastig maken een succes te maken van het plan. Het stadsbestuur zegt alert te blijven in de zoektocht naar alternatieve locaties voor de sociaal-maatschappelijke initiatieven.

Nieuwe invulling
De werkzaamheden om het pand in gereedheid te brengen voor een nieuwe invulling, blijven in volle gang. Naar verwachting wordt het Kunstfront in het najaar van 2023 opgeleverd. Voor de nieuwe invulling wordt gezocht naar organisaties die aansluiten bij de al aanwezige functies op het Radium-terrein.


Meer nieuws