Geen gemeentelijke maatregelen tegen vermeende geluidsoverlast De Heeg

De gemeente gaat geen maatregelen treffen tegen vermeende geluidsoverlast van de A2 in De Heeg. Dat schrijft wethouder Krabbendam op vragen van de Senioren Partij hierover.

Het ging de fractie voornamelijk om mensen die wonen tussen de Steynboeckel en Köbbesweg, die zeggen al twintig jaar in toenemende mate hinder te ondervinden van de autosnelweg. Krabbendam wijst echter op een geluidsmeting van Rijkswaterstaat in 2020 waaruit bleek dat De Heeg toch nog ruim onder het geluidsplafond zit.