Gedeelte cliënten mag wellicht blijven in Overmaze

Per 1 november keert de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils terug naar De Singel 9. Een tijdelijke terugkeer zo liet de gemeente weten, waarbij nu blijkt dat met het Leger des Heils en buurtnetwerk Limmel is gekeken of het toch niet mogelijk is of een gedeelte van de cliënten kunnen blijven. Het gaat om het groepje mensen die voor beschermd wonen in aanmerking komen en misschien een tijdelijke woonvorm in Overmaze kunnen krijgen.

 Voor de andere cliënten, zo’n 15 personen die nu wel naar de Singel moeten terugkeren, wordt gekeken naar andere kleinschalige woonlocaties die een bepaalde termijn kunnen dienen als opvang of opstap naar zelfstandig wonen. Hiervoor zijn ook al gesprekken met zorgpartners gaande om de begeleiding hierin te verzorgen.

 Hoe men de opvang aan Singel 9 gaat afbouwen moet in het eerste kwartaal van 2022 duidelijk worden, aldus de gemeente. Door de 1,5 meter maatregel kregen cliënten bij aanvang van de corona crisis tijdelijk onderkomen in Overmaze, omdat daar meer ruimte was. De aangekondigde terugkeer zorgde ondanks de tijdelijke aard van de verhuizing voor onrust bij bewoners.