Fracties gemeenteraad pleiten nu ook voor juiste afwikkeling tramdossier

Vorige week maakte wethouder Krabbendam bekend zich hard te gaan maken voor een goede afwikkeling van het tram dossier nu de tram definitief is afgeblazen. Acht Maastrichtse fracties; D66, VVD, PvdA, SAB, GroenLinks, CDA, Partij Veilig Maastricht en Forum voor Democratie maken zich daar zorgen over en pleiten voor een aantal zaken in een brief aan het college

Gezien het feit dat Maastricht er afgelopen jaren financieel 'mager' voorstond, een betrouwbare partner voor de Vlamingen is gebleken en bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft genomen, willen de partijen dat het tramdossier zodanig wordt afgewikkeld dat de Maastrichtenaren niet de rekening van de reeds uitgegeven 22,5 miljoen euro gepresenteerd krijgen. Daarvoor moeten die 22,5 miljoen hoe dan ook terug naar de belastingbetaler, zo vinden de fracties. In de vorm van geld of in een toekomstige gelijkwaardige verbinding. Initiatiefnemers van de brief, Claudia Demas van D66 en Guissepe Noteborn van de VVD, stellen bovendien dat het college de gemeenteraad in de toekomst actief dient te betrekken bij aankomende keuzes omtrent de afwikkeling. Maar zijn dat ook de gedachten van de Maastrichtenaar?