Foutieve stemming bij moties

De Maastrichtse gemeenteraad heeft anderhalf jaar ‘onreglementair’ gestemd over het aannemen van moties. Oftewel volgens een verkeerde stemprocedure.

Sinds vorig jaar april is een tijdelijke wet aangenomen voor het stemmen over moties tijdens digitale raadsvergaderingen, zo laat griffier Henk- Jan Bodewitz weten. Hierin staat dat, anders dan voorheen, ieder raadslid na afloop van de digitale vergadering kan meestemmen over een motie per stembrief. Toch is dat niet gebeurd en hebben alleen de digitaal deelnemende raadsleden een stembriefje per post ontvangen. Hierdoor hebben andere raadsleden dus niet kunnen meestemmen.

De fout in het uitvoeren van het stemmen kwam gisteravond tijdens een raadsvergadering naar voren. Er moest daarom een herstemming plaatsvinden voor het aannemen van de motie over de ramblas pilot. Een pilot met terrassen in de Stationsstraat op de middenberm, die er overigens doorkwam.  

Over de zes moties die in november aan bod kwamen, moet nog opnieuw gestemd worden.