Herstelfonds Cultuur Maastricht cruciaal geweest voor culturele sector tijdens de pandemie

het Herstelfonds Cultuur Maastricht van de gemeente is cruciaal geweest voor de culturele sector tijdens de pandemie. Zo luidt de conclusie tijdens een domeinvergadering van de gemeenteraad gisteravond. Een tweetal partijen uit de culturele sector deelden hun ervaringen over het fonds. Erik de Jong directeur van Fotomuseum aan het Vrijthof, vertelde hoe het herstelfonds het museum in deze tijd heeft geholpen bij het realiseren van een aantal tentoonstellingen en activiteiten en ook Bart van den Boom van Viewmaster Projects deelde zijn ervaring over de door het mogelijk gemaakte videokunstprojecten in de openbare ruimte.

Herstelfonds Cultuur Maastricht

Het Herstelfonds cultuur Maastricht helpt culturele makers en organisaties in Maastricht om in de coronacrisis te blijven bestaan en activiteiten weer op te starten, de sector te vernieuwen en weerbaarder te maken voor de omstandigheden na versoepeling van de maatregelen.

Vier sporen

Het eerste spoor moet zorgen voor ondersteuning voor de amateurkunstverenigingen van Maastricht. De tweede ondersteuning is voor de professionele culturele instellingen van Maastricht. Daarnaast moet het derde spoor ondersteuning bieden voor het ‘coronaproof’ inrichten van locaties. Tot slot is spoor vier een subsidieregeling. Waar spoor een, twee en drie inzetten op directe noodsteun voor het behoud van de culturele infrastructuur, zet de subsidieregeling uit spoor vier in op een "innovatieve, toekomstbestendige, wendbare en weerbare culturele infrastructuur",  aldus de gemeente. Spoor een en twee zijn gesloten en spoor drie en vier lopen nog door. Het totaal extra budget in 2022 hiervoor was 335.195 euro.

Van digitaliseren naar innoveren

Het Herstelfonds zou volgens de gemeente hebben gezorgd dat er ruimte ontstond om te innoveren. Een goed voorbeeld is Viewmasters Projects waarbij Bart van den Boom met meerdere jonge kunstenaars, studenten en ondernemers samenwerkte voor videokunsttentoonstellingen in de openbare ruimte, veelal vanuit leegstaande of beschikbare winkelpanden. Dat werkte tijdens de lockdown, maar inmiddels weet Van den Boom dat de reden van leegstand verandert. Hij kijkt nu naar het realiseren van soortgelijke projecten maar dan op andere locaties, zoals zijn volgende project in de grotten. Waarbij bezoekers meer ondergedompeld worden. 

Deze dynamiek en vernieuwing die veel organisaties door de pandemie inmiddels hebben toegepast, zijn ook merkbaar in de subsidieaanvragen tussen 2021 en 2022, zo stelt de gemeente. In 2021 waren deze vooral op digitalisering gericht en in 2022 op innoverende projecten voor de toekomst. Lessen van corona zijn meegenomen en daarin verbreed en verdiept. Dat laatste wil de gemeente daarom financieel blijven ondersteunen via spoor drie en vier. De gemeenteraad wil aan het einde van het jaar nog een evaluatie over het herstelfonds.