Europees burgerschap uitoefenen tijdens Burgertop

Het is dertig jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht werd getekend. Wat merk de Europese staatsburger daarvan en hoeveel invloed heeft deze op besluiten in Brussel? Je kunt natuurlijk stemmen tijdens de Europese Verkiezingen, maar je kunt ook deelnemen aan de burgertop die in het MECC plaatsvindt dit weekend. Hier brengen EU-burgers belangrijke onderwerpen of vraagstukken onder de aandacht. 

Ronald van den Hoven

Van vrijdag 11 tot en met zondag 13 februari debatteren in het MECC 200 Europeanen uit alle EU-lidstaten, jong en oud in grotere en kleinere groepen over de toekomst van Europa. Twee onderwerpen komen in het bijzonder aan bod: immigratie en de plek van de EU in de wereld. De organisatie van de Burgertop of burgerpanel ligt in handen van het European Institute of Public Administration (EIPA), Studio Europa en de Europese instellingen. Iedere Europeaan kan via een meertalig digitaal platform meedoen aan de debatten. Hun ideeën worden meegenomen in de volgende vergaderingen of  plenaire sessies. 

Burgerpanels

Tijdens die burgerpanels kan men bijvoorbeeld ideeën aandragen over hoe om te gaan als EU met de situatie en de oorlogsdreiging tussen Oekraïne en Rusland, maar ook de vluchtelingencrisis en beleid omtrent de stroom aan asielzoekers, zo vertelt Valentino Vondenhoff van Studio Europa. Namens EIPA loopt Constance Bobotsi als observeerder mee dit weekend. Ze volgt alle plenaire sessies om burgers zodra ze vastlopen te helpen. Bobotsi verwacht vooral dat er concrete aanbevelingen komen van de deelnemers wat betreft nuancering of aanscherping van beleid ten aanzien van Europese rechten of regels, zoals mensenrechten en Europese arbeidswetgeving. 

EIPA en Studio Europa

Het Europees instituut voor bestuurskunde, beter bekend als EIPA is een kenniscentrum waar ambtenaren die zich met de EU bezighouden kennis willen overdragen en manieren ontwikkelen om dit te organiseren. In de vorm van bijvoorbeeld trainingen. Het instituut wil wetenschappelijke kennis en praktische vaardigheden met elkaar verbinden. Studio Europa is een onderzoeksinstituut dat zich inzet om de rol van de EU en Europees burgerschap op lokaal niveau naar voren te halen en te onderzoeken. Ook de rol en positie van Maastricht en Limburg wil de organisatie benadrukken.

Als provincie en als partner zijn we vereerd dat de Europese burgertop ook neerstrijkt in Maastricht. Iedereen heeft belang bij goed functionerende Europese Unie. Zeker ons Limburg, de meest internationale provincie van ons land. Daarom steunen wij dit evenement. We hopen op een stevig en kritisch debat, met concrete resultaten en adviezen.

• Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels, Portefeuille Energie, Mobiliteit en Europa

De laatste sessie

De sessie in het MECC van de Burgertop vormt de laatste en vierde bijeenkomst van de Burgertop. De drie voorafgaande sessies of zogenoemde panels gingen over ander onderwerpen en werden gehouden in Dublin, Florence en Warschau. Daar kwamen economie, klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid aan bod. Eigenlijk is de Burgertop te vergelijken met wat op andere bestuursniveaus een soort inspraakronde is. Daar komen zondag dus concrete aanbevelingen van EU-burgers uit voort die de organisatie uiteindelijk aanbiedt bij de Europese commissie, leden van het Europese Parlement en aan de leden van nationale parlementen. Later in het voorjaar zullen 20 vertegenwoordigers van het Maastricht-panel de aanbevelingen presenteren in Straatsburg. 


Meer nieuws