"Veel en hoog onkruid" in goten en stoepen

De Sociaal Actieve Burgerpartij verzamelde klachten van inwoners over "veel en hoog onkruid" in de goten van straten en stoepen. Een rondgang leerde volgens de partij dat de begroeiing wellicht gevaarlijke verkeerssituaties oplevert door moeilijke afvoer van water. 

Door de begroeiing zou bij hevige waterval het afvoeren in putjes en goten moeilijker worden, waardoor hinder voor verkeer en gevaarlijke verkeersituaties zich kunnen voordoen, zo stelt de partij. SAB stelt daarom vragen aan het stadsbestuur of stadsbeheer de goten en stoepen monitort en met welke frequentie. Ook suggereert SAB dat er een verband is met een mogelijk personeelstekort bij stadsbeheer waardoor er misschien minder zicht is op de plekken.