Enorme stortbui in september kostte gemeente 200.000 euro

De wateroverlast na de enorme stortbui van 12 september vorig jaar heeft de gemeente tot dusver 200.000 euro gekost. Dat bedrag bestaat uit het veiligstellen en repareren van diverse zaken, het overwerk van medewerkers en de inzet van externe partijen tijdens en na de wateroverlast.

Wethouder Hubert Mackus geeft aan dat dit bedrag gedekt wordt uit het gemeentelijke budget rondom calamiteiten met de riolering.

Overlast
In totaal hebben een kleine 1.800 mensen een overlastmelding gemaakt naar aanleiding van de enorme bui. 470 gingen over een verstopte riolering, 233 over gevaarlijke situaties die ontstonden door omhooggekomen putdeksels.

Bezoekjes
Een deel van de melders gaf aan met de gemeente in gesprek te willen over de wateroverlast. Hiervoor is een extern bureau ingehuurd, dat inmiddels al de nodige bezoeken heeft afgelegd. Hierin krijgen inwoners advies bij het tegengaan van wateroverlast en worden ze gewezen op hun eigen verantwoordelijkheden. In maart 2024 moeten alle bezoekjes zijn afgelegd.

Ronald van den Hoven