Wethouder Gert-Jan Krabbendam reageert op einde tram: "bijzonder teleurgesteld"

Na 18 jaar is het plan voor de tram letterlijk van de baan. Er komt geen verbinding per tram tussen Maastricht en Hasselt. En dat na jaren praten, investeren, afspraken maken en zelfs een contract tekenen met de Vlaamse overheid. Verantwoordelijk wethouder Gert-Jan Krabbendam reageert op het definitieve einde van de tram: "bijzonder teleurgesteld."

Lees ook het eerdere artikel: Sneltram van de baan

Elektrische bus betere optie volgens Vlaams onderzoek

Het plan voor de tram heeft altijd de doelstelling gehad om een betere verbinding te realiseren tussen Maastricht en het Vlaamse achterland. Er zijn namelijk landelijk maar twee spooroverwegen naar België; bij Luik en bij Roosendaal, zo beweert Krabbendam. De Vlaamse minister Lydia Peeters maakte de definitieve strop voor de tram gisteren bekend, tijdens een overleg met de gemeente Maastricht en de Belgische vervoerder De lijn. Op de vraag waarom de Vlamingen dit besloten antwoordde de wethouder stellig: "dat zou je aan hun minister moeten vragen." Uit een vergelijkende Vlaamse studie zou blijken dat een bus een betere optie zou zijn. "We hebben dat onderzoek niet gezien dus we kunnen hier inhoudelijk niet op reageren en of dit de juiste veronderstellingen zijn. Er is in ieder geval het besluit om er niet alleen mee te stoppen, maar ook over te gaan op de andere modaliteit, een elektrische bus", aldus Krabbendam. Het feit dat deze bus elektrisch is, zou ook het enige positieve eraan zijn volgens de wethouder. Het blijft namelijk voor hem de vraag of dit tot een betere verbinding leidt met Hasselt.

Nog geen duidelijkheid over tracé

Voordat men in gesprek kan gaan met de Vlaamse partners over een alternatief van een bus, zal het huidige tramdossier eerst 'afgewikkeld' moeten worden. Of daarna het tracé onveranderd blijft en net als bij de tram op de Boschstraat in Maastricht eindigt, is ook nog onduidelijk. De Belgen bekijken nu verschillende scenario's voor een traject waarbij ook niet duidelijk is of de stations van zowel Maastricht als Hasselt nu mogelijk wel worden ontsloten. "Er zal hoe dan ook een busbaan moeten komen, wil de bus een betere optie zijn dan de tram, zoals de Vlamingen beweren", zo stelt de wethouder. Bovendien zou zo'n busbaan een bepaalde breedte hebben waardoor het onzeker is of deze tot aan het station en dus over de Maas kan lopen volgens hem.

"Kunnen geen tram afdwingen"

Er is een contract met de Vlaamse overheid ondertekend voor het realiseren van de tram, maar het woord 'contractbreuk' wil de wethouder na gistermiddag niet in de mond nemen: "We moeten in ieder geval concluderen dat we een contract hadden om een tram te realiseren, dat we voorstander waren en zijn van het realiseren van een tram. En dat de Vlaamse overheid als één van de vier contractpartners eenzijdig zegt 'we stoppen ermee'". Omdat 30 kilometer aan Vlaamse zijde ligt van het geplande traject en slechts 3,8 kilometer aan Nederlandse kant, heeft het volgens Krabbendam geen zin om als stad erg op onze strepen te gaan staan. "Dan kun je wel hoog en laag blijven springen als zij dat niet willen, maar we kunnen het niet afdwingen", zo stelt hij. 

Al 23 miljoen uitgegeven
De gemeente Maastricht heeft al 23 miljoen geïnvesteerd in het tramproject. Krabbendam gaat er namelijk van uit dat de Vlaamse ministerraad voor de kosten aan Maastrichtse zijde ook rekenschap aflegt en laat weten "Dat dat zeker onderwerp van gesprek zal zijn". De gemeente stelde zelf voor de tram 18 miljoen ter beschikking, aangevuld door 12 miljoen van de Provincie. Daarbovenop kwam het Rijk nog met 35 miljoen. Een subsidie die nu misschien kan worden ingetrokken. "Het Rijk heeft inderdaad 35 miljoen toegezegd voor dit project, exclusief indexering, voor realisatie van de tram. We zullen dus met de Provincie en het Rijk nu rondom de tafel moeten om te praten over hoe we dat moeten afwikkelen", aldus Krabbendam. Er is geen zicht op hoeveel rijksgeld bij de al uitgegeven 23 miljoen zit. Toch hoopt de wethouder dat het budget van het Rijk beschikbaar blijft om alsnog te investeren in een soortgelijke verbinding in de regio.

Op korte termijn gaan alle partijen weer om tafel met elkaar, maar een concrete afspraak is er, zo laat Krabbendam weten, vooralsnog niet.
 

Ronald van den Hoven