Eerste prijs voor De Greune van Wolder bij Bondsconcours Oosterhout

De slagwerkgroep van Harmonie St Petrus en Paulus Wolder heeft afgelopen zondag het concours van de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen gewonnen. 

Aan het concours in Oosterhout deden tien groepen uit Brabant, Limburg Friesland en Noord Holland mee. De slagwerkgroep van Harmonie St Petrus en Paulus Wolder was de enige deelnemer uit Limburg. Met het behalen van 92 punten en werden zij winnaar van alle slagwerkgroepen. 

Foto's: Harmonie St Petrus en Paulus Wolder