Een jaar schildpaddenopvang; vernieuwing al nodig om diverse soorten te huisvesten

Tien verschillende soorten schildpadden, waarvan twee voor op het land en acht voor in het water, leven er inmiddels bij de opvang van Faunawatch aan de Vijverdalseweg. Omdat het er inmiddels zoveel zijn, moest de opvang, bijna een jaar na de officiële opening, al worden vernieuwd.

Op 23 september geeft Faunawatch een uitlegronde, waarbij bezoekers verteld wordt over het leven van schildpadden in een opvang. Via de website van Faunawatch kan men zich hiervoor opgeven.