Drie partijen willen cultuurpas invoeren

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP willen dat het gemeentebestuur de komende zes maanden gaat onderzoeken of een zogenaamde cultuurpas haalbaar is. Met deze pas kunnen Maastrichtenaren die het niet breed hebben een museum, theatervoorstelling, concert of bioscoop bezoeken.

Volgens de fracties is cultuur namelijk een middel om maatschappelijke vraagstukken zoals armoede gedeeltelijk op te lossen of te verminderen. Daarnaast zorgt cultuur voor verbinding en inspiratie.

Als het voorstel wordt aangenomen, dan zou in de begroting een bedrag gereserveerd moeten worden zodat de pas vanaf 2024 ingevoerd kan worden.