Dit jaar geen vignetten voor 'propele carnavalskare'

De gemeente gaat dit jaar geen vignetten uitreiken aan eigenaren en gebruikers van de zogenaamde ‘carnavalskare’.

Sinds 2018 gelden er bepaalde regels en protocollen met betrekking tot onder meer het meenemen van brandstof voor de stroomaggregaten op de kar, de aanwezigheid van een brandblusser, het maximale geluidsniveau en het gebruik van glas. Deze regels blijven overigens wel van kracht.

De gemeente gaat de regelgeving rond de karren na dit jaar aanpassen, waarna er wellicht volgend jaar weer nieuwe vignetten komen. Daarnaast heeft de gemeente een groot aantal straten in de binnenstad tot verboden gebied voor de karren verklaard. Het gaat daarbij onder meer om de Platielstraat, Amorsplein, Leliestraat, Heggenstraat, Minckeleerstraat, Wolfstraat, Kersenmarkt, Stokstraat, Stenenbrug en Mosae Forum.

De Partij Veilig Maastricht is bang dat het loslaten van het protocol voor de ‘kare’ tot gevaarlijke situaties kan leiden en heeft hierover vragen gesteld aan het stadsbestuur.

Foto: Jo Smeets