Digitale waardebon voor energiebesparende artikelen blijkt voor sommigen lastig

Wat doe je met een waardebon voor artikelen uit de bespaarwinkel als je geen computer hebt? De bon die mensen van de gemeente krijgen om de energierekening zo laag mogelijk te houden blijkt alleen online verzilverd te kunnen worden. En dat kan niet iedereen zelf. Partij Veilig Maastricht ontving er een brief over van een inwoner uit Malpertuis.

De steeds verdergaande digitalisering leidt ertoe dat meer en meer ouderen, maar ook andere groepen zoals ongeletterden of mensen die vanwege financiële krapte geen internet hebben problemen ondervinden. Onlangs nog maakte De Nederlandsche Bank bekend dat 2,6 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder worstelen met de digitale betaalwereld. Omdat veel anderen géén moeite hebben met digitale zaken is er het risico van een steeds groter wordende tweespalt in de samenleving, schrijft de bank.

"Ik krijg al jaren brieven, gewoon papieren brieven in mijn brievenbus. En vind dat kwetsbare groepen op een makkelijke manier -  dus ook niet digitaal - hulp kunnen krijgen. Vooral als het gaat om zaken die hun financiële situatie kunnen verbeteren", stelt Tiny Meese, fractievoorzitter van Partij Veilig Maastricht. "De briefschrijver is het uiteindelijk gelukt om de energiebesparende artikelen via papier te bestellen. Maar waarom liggen er geen papieren intekenlijsten voor energiebesparende artikelen bij woningcorporaties of andere toegankelijke plekken? Ik heb het college hierover om een oplossing gevraagd".