Dierenambulance gaat op eigen kosten toch naar spoedgevallen

Dierenambulance Limburg Zuid gaat in acute situaties toch op spoedgevallen af, ondanks dat de organisatie hier geen gemeentelijke vergoeding voor krijgt.

Tot 1 januari dit jaar was de Dierenambulance in Maastricht verantwoordelijk voor het helpen van dieren in nood, totdat de gemeente de opdracht gunde aan de Dierenbescherming.

Chaos
Volgens de dienst blijkt dat de opvolger, die vanuit Born opereert, het werk niet aan kan. Zo zou de telefooncentrale van Dierenbescherming Limburg slecht bereikbaar zijn, worden gesprekken geregeld voortijdig beëindigd en werd de afgesproken responstijd vanaf Born zelden of nooit behaald. 

Verbazing
De Dierenbescherming zegt enigszins verbaasd te zijn over het voornemen, omdat er vanuit Maastricht geen klachten zijn binnengekomen van inwoners over het functioneren. De Dierenambulance bestrijdt dit en zegt een ‘Wet Open Overheid’-verzoek in te dienen, waarbij de gemeente om openbaarheid hierover gevraagd wordt. Wel is de Dierenbescherming zich bewust van het gegeven dat de telefonische bereikbaarheid bij grote drukte niet optimaal is.