Diensten die zich richten op internationale arbeidsmarkt krijgen verdere investering

Samen met de gemeenten Heerlen en Sittard-Geleen gaat Maastricht de diensten die zich richten op de Euregionale en internationale arbeidsmarkt van Zuid-Limburg, voortzetten. 

In Maastricht gaat het om het Grensinfopunt Maastricht, de Service Grensarbeid Maastricht, het Expat Centre Maastricht Region en het Rijksprogramma Talent Coalition, een landelijk programma van de overheid dat werkgevers helpt bij het aantrekken en behouden van hoogopgeleide werknemers en internationale studenten.

Investering
Samen investeren de drie gemeenten in de periode 2024-2027 ruim 1,2 miljoen euro per jaar in deze diensten. Met de investering - bedoeld voor bovengenoemde services alsook het Grensinfopunt Aken Eurode en de Service Grensarbeid Kerkrade - kan worden ingespeeld op de toenemende vraag van (internationale) inwoners, werknemers en werkgevers.

Meedenken
Verschillende werkgevers, campussen, kennisinstellingen en intermediaire organisaties gaan de komende jaren meedenken om de dienstverlening verder te optimaliseren. Het gaat bij de start van de samenwerking om onder andere Brightlands, Maastricht University, Hogeschool Zuyd, LIOF, Vista en MKB Limburg. "Met de structurele samenwerking tussen de gemeenten kunnen werkgevers, kennisinstellingen en campussen van Zuid-Limburg veel beter worden ondersteund met het invullen van hun vacatures. Dat betekent een stimulans voor de verdere ontwikkeling van de Zuid-Limburgse economie”, aldus Hubert Mackus, wethouder economie van Maastricht.

Behouden van talent
Omdat de grensregio Zuid-Limburg zelf niet voldoende en goed opgeleide werknemers op alle niveaus heeft, is het aantrekken en behouden van Euregionale en internationale werknemers en studenten steeds belangrijker. De diensten die zich richten op de Euregionale en internationale arbeidsmarkt kunnen daarbij helpen. Zij verlagen de drempel om in Zuid-Limburg te komen of te blijven werken/wonen met het aanbieden van snelle procedures, deskundige voorlichting en goede informatie.

Geholpen mensen
De grensinfopunten helpen jaarlijks ongeveer 12.000 (potentiële) grenswerkers. De services Grensarbeid bemiddelen elk jaar ongeveer 250 mensen over de grens naar werk. Het Expat Centre Maastricht Region heeft jaarlijks 2.300 klantcontacten en werkt samen met het IND voor ruim 100 internationale werkgevers.

Conferentie
Op 22 februari 2024 organiseren de drie gemeenten een conferentie in het werkcentrum Zuid-Limburg in Geleen (12.00 – 15.30 uur) over de Euregionale en internationale arbeidsmarkt. Daar wil men de krachten verder bundelen samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, campussen en intermediaire organisaties.

Afbeelding: Expat Centre Maastricht Region