De walmuur wordt deze zomer gerestaureerd. Kosten? (Nog) onbekend

De kogel is door de kerk, de vergunning voor de restauratie van de walmuur is binnen en de aanbesteding kan uitgezet worden. Kosten? Nog onbekend.

Dat meldt verantwoordelijk wethouder Frans Bastiaens vandaag. De vergunning voor het rondeel De Vijf Koppen is overigens nog niet binnen. Toch is Bastiaens wel positief dat deze snel zal volgen.

Aanbesteding
Er is gekozen om de aanbesteding voor de walmuur en het rondeel De Vijf Koppen samen te voegen. De uitvoering van de werkzaamheden gaat daarom direct na elkaar plaatsvinden. Zo kan er na die werkzaamheden een beter beeld gevormd worden voor de totale kosten van de restauratie.

Extra financiële opgave
Tijdens de vele onderzoeken die in de afgelopen jaren, sinds het instorten in 2019, zijn uitgevoerd, is gebleken dat het restaureren veel complexer is dan eerder gedacht.

Deze conclusie in combinatie met de gestegen bouwkosten zorgt ervoor dat de kosten volgens de gemeente leiden tot een "extra financiële opgave". Het volledige kostenplaatje zal daarom pas na de zomer bekend zijn.

De bedoeling is dat in de zomer van 2023 gestart kan worden met de voorbereidende werkzaamheden. Eind 2024 moet het klaar zijn.