De terugkeer van stadsdeelleiders

Geef burgers meer zeggenschap, en laat dat beginnen in de eigen buurt. Dat is het idee achter een initiatief van partij CDA en PvdA om per stadsbuurt één aanspreekpunt aan te stellen.

Die persoon - de zogenaamde stadsdeelleider - kan als tussenpersoon tussen burger, buurt en gemeente veel vragen en zorgen wegnemen en de samenwerking tussen verschillende partijen vergroten. Het idee dat op zich niet nieuw is - in het verleden had Maastricht al vijf stadsdeelleiders - brengt ook meer aandacht voor stadsdeelprogramma’s.

Door wijken eigen budgetten te geven en buurtbewoners geregeld naar hun mening te vragen kan de stad veel gerichter en efficiënter worden bestuurd, is het idee. Het plan kreeg gisteren in de bijeenkomst rondom de begroting bijval van een meerderheid van de fractievoorzitters. Woensdagavond zal de raad in digitale bijeenkomst een definitief besluit over het plan nemen.