De meningen over autoluw Wyck zijn sterk verdeeld, daarom komt er (weer) een onderzoek

Het wel of niet autoluw maken van Wyck is al langer een punt van discussie. Een informatieavond waarbij mensen door middel van een formulier hun mening konden geven, gaf iets van een beeld: 29 voor, 21 tegen. Maar er kon ook via mail gestemd worden, uitslag daar: 19 voor, 36 tegen. Het brengt de gemeente en ondernemersvereniging in een lastig parket.

'Moet iets gebeuren'
Volgens Hans Bours van de ondernemersvereniging Ondernemend Wyck is ook binnen de vereniging verdeeldheid. Toch realiseert Bours zich wel dat er iets moet gebeuren. Zo is vergroening een belangrijke reden om het wel te doen. "We zijn het erover eens dat er iets moet gebeuren, de weg ernaartoe is lastig."

Nieuw onderzoek
Om hopelijk de verdeeldheid te doorbreken gaat nu ook de gemeente een onderzoek instellen, door middel van een vragenbrief die huis aan huis wordt geleverd. Op basis van de uitkomsten hiervan hoopt de gemeente met drie of vier verkeersscenario's te komen die ze kunnen voorstellen aan de bewoners en ondernemers in Wyck.

De enquête zal in het najaar verdeeld worden over de verschillende partijen in Wyck, wat daarna zal gebeuren, blijft nog even de vraag.