Daklozen Overmaze terug naar Singel 9?

Vanaf 1 november moeten daklozen die gebruik maken van de dag en nachtopvang van het Leger des Heils terug naar hun oude locatie, Singel 9. Vanuit Overmaze, de voormalige gevangenis in de wijk Limmel waar ze tijdelijk verbleven, kregen zij dat afgelopen weekend per brief te horen. Omdat de anderhalve meter afstand regel zaterdag wordt afgeschaft, een regel die in Overmaze beter kon worden nageleefd, kunnen ze terug. Toch staan de daklozen daar minder positief tegenover.